About

Selamat datang di Personal Blog RGS


  • Blog ini dibuat untuk sarana penulis dalam menuangkan gagasan, ide, opini atau ulasan-ulasan mengenai dunia Pets, Hobby, Kuliner, Teknologi dan sebagainya. 
  • Seluruh isi blog di buat dan di maintenace oleh Ragil Giri Sarbani, sebagai Pemilik Blog ini.
  • Anda diperkenankan untuk memberikan komentar yang berkaitan dengan isi blog namun tidak boleh mengandung unsur SARA, Pornografi, dan melanggar Undang-Undang ITE yang berlaku di Republik Indonesia.
  • Anda tidak diperkenankan mengcopy konten dari blog tanpa seizin penulis.